Den helt rigtige støtte

CareContact tilbyder forebyggende støtteforanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov for støtte.

Arbejdet med den enkelte sker ud fra en skræddersyet indsats. Indsatsen defineres ud fra bekymringer og behov for støtte og tager udgangspunkt i kommunens handleplan – med inddragelse af barnet, den unge og familien.

CareContacts mål er, at alle børn, unge og familier som tilknyttes CareContact, trives og udvikler sig i de bæredygtige fællesskaber, der findes i deres nære miljø.

CareContacts indsats er kendetegnet ved professionalitet, at være helhedsorienteret og baseret på et tillidsfuldt samarbejde. Indsatsen ydes i børnenes, de unges og familiernes eget nærmiljø.

CareContacts kerneopgave er at agere som kommunens socialfaglige støtte
som enten sker gennem et tidligt forebyggende (kortere- eller længere- varende)behandlingsarbejde – eller under en anbringelse. Fokus er sikring af barnet.

CareContact tilbyder støtte efter servicelovens,
§11, §52, § 54, § 71 samt § 76 – samt særlige indsatser for flygtninge på asylcentre